Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıda yer alan sorular, (sorularınıza yanıt olmaz ise) lütfen çekinmeden bir müşteri temsilcimizden yardım talep edin.

Türkiye ısı yalıtım bilincinin ne yazık ki oldukça düşük olduğu bir ülke. Türkiye’nin toplam ihracat gelirlerinin yaklaşık 1/5’i enerji ithalatı için ödenmektedir. Oysaki binalarda ısı yalıtım önlemleriyle, binanın durumuna bağlı olarak %20-%70 ısı tasarrufu sağlanabilir.

Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcadığımız enerji ve yakıttan tasarruf ile birlikte konforlu bir yaşam ortamı sağlar.

Çatı ve Cephe panelleri evlerimizi, iş yerlerimizin kısacası hayatımızı devam ettirdiğimiz bütün yaşam alanlarımızı doğanın aşındırıcı faktörlerine karşı korumaktır. Soğuğa karşı ısı kaybını önlerken sıcağa karşı da koruma sağlar. Sonuç olarak ısı ve enerji tasarrufu sağlar.

Ticari ve çağdaş mimari gelişmelerde büyük rol oynayan metal sandviç paneller yoğun araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla günümüzde kullanıma en uygun hale getirilmişlerdir. Genel olarak sandviç paneller; iç ve dış metal levha ve yalıtım çekirdeğinden oluşur. Yapıların dış kabuğunu ısı ve su yalıtımlı olarak estetik bir şekilde çözen bu paneller; fabrikalar, sanayi yapıları, askeri yapılar, sosyal yapılar, evler, zirai yapılar, spor tesisleri, şantiye binaları, silolar, hipermarketler, alışveriş merkezleri, soğuk hava depoları, hal binaları gibi taşıyıcı sistemi çelik veya prefabrike olan büyük boyutlu binaların çatı ve duvarlarında kullanılır.

Mimari Tasarımda Yaratıcılık, Uzun Ömürlü Olması ,Teknik Üstünlük Ekonomik ve Ekolojik Özellikleri, Hızlı ve Güvenli Çalışma İmkânı, Yeni Teknolojilerle Uyum, Fabrikada Kontrollü Proseste Üretilmiş Artan Kalite, Yüzey Temizliği ve Kolay Bakım, Hafif Konstrüksiyon

En az 2,30 metre en fazla 14,70 metre olmak üzere istenilen her boyda üretilmektedir. Bu aralığın dışında boylarda üretici ile temasa geçiniz.

Binaların çatı, cephe, iç bölme veya soğuk hava odalarında kaplama malzemesi olarak kullanılan sandviç panellerin hızlı montaj imkânı, yüksek yalıtım özelliklerinin yanısıra taşıma kapasitesi ile mimari tercihlerde ön plana çıkmaktadır. Zati ağırlık, rüzgâr yükü, kar yükü, sıcaklık gibi etkenler yalnız veya kombinasyon halinde binaları etkilemektedir. ZORLUPAN çatı ve cephe sistem taşıma tablolarından her türlü mimari projenin gereksinimlerini karşılayacak uygun ürünler seçilebilmektedir. Sandviç paneller iki metal arası poliüretan iç dolgu malzemesinden oluşan malzemeler olmaları nedeniyle maruz kaldıkları yükler karşısındaki davranışları dikkatle değerlendirilmelidir.

Metal yüzeyler ve poliüretan iç dolgu malzemelerin her birinin ayrı ayrı taşıma kapasitesi olmasına rağmen, düşük elastisite modülü değerleri nedeniyle kendi ağırlıklarını bile taşımakta zorlanmaktadır. Diğer taraftan yüksek kayma ve eğilme dayanımı sayesinde her bir katmandan daha iyi taşıma kapasitesine sahip yeni bir sistem oluşmaktadır. Birleşimlerdeki homojen dağılım ve yüksek yapışma aderansı nedeniyle eğilme momentini sadece metal yüzeyler karşılamaktadır ki yüzeyde buruşmayı birebir etkilemektedir. Kayma etkisinin büyük kısmını ise metal yüzeylerden çok daha kalın iç dolgu malzemesi karşılar. Sonuç olarak panellerin trapez formu ve iç dolgu malzemesinin mukavemeti taşıma kapasitesini çok etkilemektedir.

Gelişen üretim teknolojisi ve kaliteli malzemelerle beraber yüksek taşıma kapasitesine sahip sandviç paneller üretilebilmektedir. Taşıma kapasitesi, panelin iç dolgu malzemesinin yoğunluğu ve kalınlığının yanı sıra metal yüzeylerin formuna da bağlı olup, kendi ağırlıklarının çok üzerinde yükleri paneller rahatlıkla taşıyabilmektedir. Bu yeteneği sayesinde yapıların çatı ve cephelerinde kaplama malzemesi olarak tercih edilmektedir. Esasen çelik, ahşap veya betonarme konstrüksiyona sahip tüm yapılarda uygulanabilen en ideal yapı malzemesidir.

Ayrıca uygun sandviç panel tercihi ile artırılacak aşık mesafeleri sayesinde hem konstrüksiyon malzemesinden hem de toplam montaj süresinden tasarruf edilebilir. 15 metreye varan uzunluklarda üretilen sandviç panellerin yapılarda kullanılması ile kaplanan yüzeyin montaj işçiliği yanısıra birleşim nokta sayısı oldukça azalacaktır. Gelişen nakliye ve taşıma imkanları sayesinde büyük cephe ve çatı yüzeyler kısa zamanda kapanabilmektedir.

Cephelerde 10 dak./m2 ve çatılarda 8 dak./m2 montaj süreleri kabaca veri olarak kullanılmaktadır. Sandviç panel, yapı hacmi veya bina yüksekliğini sınırlandırmazken, limit değerler taşıyıcı konstrüksiyona göre belirlenmektedir.

Farklı malzemelerden oluşan yapı bileşenlerinin çevresel uyumu değerlendirilmesi gereken en önemli konulardan biridir. Sandviç panellere fiziksel açıdan bakıldığında metal yüzeyleri, organik kaplamaları, poliüretan çekirdek dolgu malzemeleri olmak üzere tümü güvenli bileşenlerdir. Bu durum malzemelerin yapıya montajı ve montajı sonrası yapıdaki kullanım süresince geçerlidir. Küçük revizyonlar hariç yaklaşık elli yıldır aynen uygulanmakta olan bu kaplama sisteminin güvenirliği zaten tecrübelerle sabittir. Gıda güvenliğini gerektiren uygulamalar başta olmak üzere sandviç panelde kullanılan tüm malzemeler hijyen gerekliliklerini rahatlıkla karşılamaktadır.

Kire, küfe ve çürümeye dayanımın yanısıra kokusuzluk gibi biyolojik özellikleri aynı anda içerisinde barındıran iç dolgu malzemesi poliüretan çok ciddi avantajlar sunmaktadır. Yüksek yalıtım kapasitesi de dikkate alındığında onu ideal iç dolgu malzemesi yapmaktadır. Poliüretan içerisinde kullanılan şişirici gazların ekolojiye etkisi cevaplanması gereken diğer konulardan biridir. Yapılan araştırmalar sonucu eskiden kullanılmakta olan şişirici gazların ozon tabakasını etkilediği tespit edilmiştir. Bu durum karşısında çevreye duyarlı sandviç panel üreticilerinin büyük gayretleri ile çevre dostu n-pentan şişirici gazlar tercih edilmeye başlanmıştır.

TS EN 14509 standardı, sandviç panelin ayrı ayrı tüm hammaddelerini düzenleyen ve fiziksel davranışlardan yangın dayanımına varıncaya kadar inceleyen Avrupa Birliği normlarına uygun standarttır. Bu mevzuat Avrupa Birliği tarafından oldukça önemsenmektedir. Çok yakın zamanda yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda ön koşul olması muhtemel bu belgenin alınması üretici firmalara avantaj sağlayacaktır.